Xtra Materieel Verhuur Rotterdam

010 - 4620010
Menu

Verzekeringspolis gehuurde objecten Xtra Materieel

Verzekeringsverklaring

Hierbij verklaren wij, Meijers Assurantiën bv onder polisnummer V101176 een Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering te hebben gesloten voor: Xtra Materieel B.V. te Rotterdam en/of dochter- en/of gelieerde bedrijven.

Verzekerde objecten

Verzekerd zijn alle objecten bestemd voor verhuur/lease zoals vermeld in de verhuurovereenkomst/ leasecontract.

Verzekerde risico’s

Verzekerd is de materiële schade aan de gehuurde objecten veroorzaakt door van buiten komende onheilen, bedieningsfouten, ondeskundigheid en nalatigheid, diefstal, brand, explosie, blikseminslag, storm, vliegtuigschade, vandalisme, verkeersrisico’s en eigen gebrek. Uitsluitend wanneer een gehuurd object valt onder het regime van de WAM (Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorvoertuigen) is tevens schade meeverzekerd wegens wettelijke aansprakelijkheid tot een bedrag van EUR 2.500.000,00 per gebeurtenis voor materiële schade en EUR 5.600.000,00 voor letselschade.

Condities

De voorwaarden en bepalingen van de bovengenoemde polis zijn van toepassing. De verzekering is uitsluitend van kracht indien er een geldige, door de huurder ondertekende, verhuurovereenkomst voor de aanvang van de huurperiode is opgemaakt.

Uitsluitingen

Schade als gevolg van opzet of door roekeloosheid, schade aan de bestuurder van het object, als ook schade aan de met het verzekerde object vervoerde zaken.

Premie en eigen risico

De premie, 7%, is een toeslag op de huurprijs. In geval van een gedekte schade geldt een eigen risico van € 1.000,00 per gebeurtenis, echter voor hoogwerkers, verreikers en heftrucks geldt een eigen risico van € 2.500,00 per gebeurtenis .
Ingeval van diefstal geldt een eigen risico van 10% van het schadebedrag per gebeurtenis met een minimum van € 1.000,00 echter voor hoogwerkers, verreikers en heftrucks is dit minimum € 2.500,00 per gebeurtenis. Het eigen risico komt te allen tijde ten laste van de huurder van het verzekerde object. Indien de nieuwwaarde van het verzekerde object lager is dan € 1.000,00 geldt de nieuwwaarde van het object als eigen risico.

Overige bepalingen

Deze verzekeringsverklaring is slechts een uitreksel van de condities en bepalingen van de Landmateriaal Verhuuractiviteiten Verzekering onder polisnummer MZP107498000 op naam van Xtra Materieel B.V. 
In geval van geschillen prevaleren de condities en bepalingen van de afgegeven polis.

Borg

Bij de dag en weekprijzen in deze gids staat een code voor borg vermeld. Deze codes houden in:

  Waarde Borgsom
A < € 1.250 € 250
B € 1.250 - € 2.500 € 500
C € 2.500 - € 5.000 € 1.000
D € 5.000 - € 10.000 € 1.750
E > € 10.000 € 2.500

Stel uw vraag aan Xtra Materieel Rotterdam