Xtra Materieel Verhuur Rotterdam

010 - 4620010
Menu

Inspectie en certificering van klimmateriaal

Besluit draagbaar klimmateriaal

Met de afdeling inspectie & certificering kunnen we uw ladders, trappen en steigers volgens het "Besluit draagbaar klimmateriaal", NEN 2484, EN 2718 en Arbeidsinspectie (P151) zorgvuldig inspecteren. Niet alleen om volgens bepaalde normen te werken, maar vooral om een constante veiligheid te waarborgen.

Inspectiecertificaat

Alle klimmaterialen worden na eventuele reparatie indien goedgekeurd, voorzien van een veiligheidssticker met inspectiedatum. Na afloop van de inspectie ontvangt u een certificaat inclusief een rapport waarin alle klimmaterialen en eventuele reparaties staan vermeld. De geldigheid van een inspectiecertificaat bedraagt 1 jaar.

Is de jaarlijkse inspectie van klimmateriaal verplicht?

Het staat niet beschreven in de Arbowet, maar in het Arbeidsomstandighedenbesluit van 24 september 1998, staatsblad nummer 589 regels inzake arbeidsmiddelen en heeft daarmee wel wetskracht. Ook staat in de wet dat werkgevers verplicht zijn haar werknemers uitsluitend met goede en veilige materialen te laten werken. Ook eisen steeds meer opdrachtgevers dat er gewerkt wordt volgens een kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem, bijvoorbeeld Arbo Veiligheidsplan, ISO en VCA. Om dit te kunnen garanderen en om te kunnen voldoen aan de eis "afwezigheid van alle schuld" zal het draagbaar klimmaterieel goed onderhouden moeten worden. Volgens het kwaliteits- en veiligheidszorgsysteem is het vereist dat er minimaal eenmaal per jaar door een terzake deskundige een periodieke keuring wordt uitgevoerd.

Stel uw vraag aan Xtra Materieel Rotterdam